Skala Ocen


Przy ocenie degustowanej whisky nasz klub posługuje się dwiema skalami:

I. „stary system” – przydatny dla określenia różnicy jakości i kolejności dramów próbowanych w ramach jednej degustacji. Każdy z degustatorów przyznaje najlepszej według niego whisky z degustacji 3 punkty, drugiej w kolejności – 2 punkty, trzeciej – 1 punkt, reszta pozostaje bez punktów; potem sumujemy noty, jakie uczestnicy degustacji przyznają każdej z ocenianych whisky;

II. „nowy system” – pozwalający zobiektywizować nasze oceny i przeprowadzić porównania pomiędzy whisky próbowanymi na różnych degustacjach. Każdą whisky oceniamy na degustacji w skali od 1 do 10 (można przyznawać „połówki” punktu), a poszczególnym poziomom oceny przypisane są następujące noty:

1 – beznadziejna whisky, ale sama się nie wypije;
2 – nie wylewam, ale piję za karę;
3 – akceptowalna, ale do niej nie wrócę;
4 – niezła, ma w sobie coś do zanotowania;
5 – dobra, tego oczekuję od whisky;
6 – bardzo dobra, chciałbym ją sobie kupić;
7 – świetna, będę ją długo pamiętał;
8 – wybitna, zmienia światopogląd;
9 – fenomenalna, świat staje w miejscu;
10 – i spojrzałem w oblicze nieskończoności.

Ostateczna nota każdej whisky jest średnią ocen przyznanych jej przez degustatorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz